Středisko volného času, Most, Albrechtická 414, příspěvková organizace

MISS KOLEKTIV AEROBIK a POHYB 2018

6. ročník soutěžní nepostupové přehlídky pohybových skladeb pro kroužky ZŠ, MŠ, DDM, SVČ a děti ze sportovních klubů a fit center.

 

Soutěže se nesmí zúčastnit týmy, které obsadily první tři místa na soutěžích pořádaných jakýmkoliv svazem, ani v případě, že by se soutěže zúčastnily s jinou skladbou (ATS – semifinále i finále, sportovní aerobik, pohybové skladby pod ČASPV)!

 • Pořadatel: Fit klub D+M MOST Středisko volného času v Mostě
 • Termín konání: neděle 10. června 2018
 • Místo konání: Sportovní hala Most, tř. Budovatelů 112/7 (mapka viz příloha č. 3)
 • Prezence: 9.30 – 10.30 hodin ve sportovní hale Most
 • Zahájení: 11.00 hodin
 • Časový harmonogram: Disciplíny:
  • 09. 30 – 10.30 prezence
  • 09. 35 – 10.35 prostorové zkoušky bez zvuku a odevzdání CD zvukaři - zajišťuje si trenér
  • 10. 30 – 10.45 porada rozhodčích
  • 10. 45 – 10.50 přivítání trenérů jednotlivých týmů
  • 11. 00 – 15.00 vlastní soutěž
 • Disciplíny:
  1. představení kolektivu do 1 minuty
  2. aerobní či pohybová skladba Věkové kategorie aerobní skladby: vychází se z aritmetického průměru všech členů týmu
 • Věkové kategorie aerobní skladby:
  • rozhoduje převládající počet dětí stejného věku a věk dítěte dosažený v daném roce
   • I. 5 - 7 let (do 7, 5 let)
   • II. 8 – 10 (7,6 – 10,5 let)
   • III. 11 – 13 (10,6 – 13,5 let)
   • IV. 14 - 17 (13,6 – 17,5 let)
   • V. + VI. stepy - rozdělíme věk dle přihlášených družstev
   • VII. 18 a více (17, 6 a více)
 • Věkové kategorie pohybové skladby:
  • vychází se z aritmetického průměru všech členů týmu
  • rozhoduje převládající počet dětí stejného věku a věk dítěte dosažený v daném roce:
  • I. 5 - 7 let (do 7, 5 let)
  • II. 8 – 10 (7,6 – 10,5 let)
  • III. 11 – 13 (10,6 – 13,5 let)
  • IV. 14 - 17 (13,6 – 17,5 let)
  • VII. 18 a více (17, 6 a více)
 • Hodnotí se:
  1.  výběr hudby, choreografie, využití prostoru, výběr cviků, provedení (technika) cviků 
  2.  celkový dojem – vzhled, využití kostýmů, sportovních pomůcek či rekvizit
  3. originální představení kolektivu
 • Počet osob v týmu: 6 – 25 osob
 • Startovné: 100,- Kč za osobu, v případě druhého startu + 50,- Kč
 • Diváci: dospělí 30,- Kč děti, studenti a důchodci 20,- Kč předškolní děti zdarma trenéři nebo doprovod (2 osoby k týmu) zdarma
 • Uzávěrka:
  • do 23. května 2018 na email: duffkova.iveta@seznam.cz
  • kontaktní osoba: Iveta Duffková 731 181 064
  • Do uzávěrky je třeba odeslat:
   • jmennou soupisku týmu, včetně všech datumů narození a přesný věkový průměr zaokrouhlený na jedno desetinné místo, ROZHODUJE VĚK V DANÉM ROCE
   • přihlášku pro každý tým zvlášť na vytvořeném formuláři, přijetí přihlášky vám bude emailem potvrzeno, v případě, že k tomu nedojde, kontaktujte nás!!!
   • údaje pro vystavení zálohové faktury zašlete s přihláškou a jmennou soupiskou, po zpracování přihlášky a jmenné soupisky Vám bude odeslána zálohová faktura s variabilním symbolem, číslem účtu a celkovou výší platby, platbu je nutné uhradit předem a to nejpozději do 28. 5. 2018, jinak můžete být ze soutěže odhlášeni a to bez předchozího avíza /platby v hotovosti nebudou možné/
 • Vratky startovného:
  •  vratky je možno uplatnit do 10. 6. 2018 (včetně), po tomto termínu již není možné vratky realizovat.
  • pokud tým na soutěž nedorazí vůbec, bude Vám vratka ponížena o storno poplatek ve výši 500,- Kč. Děkujeme za pochopení!
  • pro účely vratky použijte formulář – vratka – formulář vyplňte a odešlete na email: duffkova.iveta@seznam.cz nebo vyplníte v den soutěže na prezenci.
 • Vyúčtování: vyúčtovací fakturu obdržíte emailem do 20. 6. 2018.
 • U prezence odevzdáte: CD se štítkem – název organizace, název týmu.
 • Dokumenty:
 • Další informace:
  • Vstup na soutěžní plochu možno pouze v přezůvkách!!!
  • Po uzávěrce přihlášek bude do 31. května 2018 zveřejněn časový harmonogram a veškeré informace o soutěži na webových stránkách www.fitklubdm.cz a www.svc-most.cz.

Sportu zdar, aerobiku zvlášť! Iveta Duffková FIT KLUB D+M Most Danuše Lískovcová, Středisko volného času v Mostě.

Tato soutěž je finančně podpořena Statutárním městem Most.

mapka cesty ke Sportovní hale Most tř. Budovatelů 112/7, GPS: 50.5096775N, 13.6447217E

kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,