Od pondělí 10. května částečné obnovení prezenční činnosti

Od pondělí 10. května částečné obnovení prezenční činnosti

04.05.2021

Od pondělí 10. května 2021 otevíráme v omezeném provozu činnost zájmových kroužků. Vzhledem k trvajícím omezením (uvnitř 3 účastníci, venku 20 osob) a charakteristice jednotlivých kroužků se nejedná o obnovení běžné výuky, ale otevření kroužků, kde to bude možné. Bude vás jednotlivě kontaktovat pedagogický pracovník střediska nebo přímo vedoucí – trenér kroužku.

Co je nutné u všech zájmových činností:

 • dodržovat všechna aktuální opatření
 • povinnost nosit ochranu dýchacích cest uvnitř i venku: účastníci do 15 let chirurgická rouška, případně respirátor, účastníci nad 15 let respirátor min. FFP (venku při dodržení rozestupů minimálně 2 m není povinnost nosit ochranu dýchacích cest)
 • dezinfekce rukou
 • vyčkání svého vedoucího/trenéra na určeném místě a v určeném čase
Ve střediscích se umožňuje osobní přítomnost:
 1. bez ohledu na to, zda se koná ve vnitřních nebo vnějších prostorech v nejvyšším počtu 3 účastníků v jedné skupině (účastnící nejsou povinni podrobovat se testování ani dokladovat jiné skutečnosti)
 2. pouze ve vnějších prostorech při dodržení podmínky maximálně 20 osob ve skupině, za podmínky:
účastník se prokáže, že:
 1. absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo
 2. absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem nebo
 3. má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajůo léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látkyv případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů nebo
 4. prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní
nebo
 1. doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem
 2. u dospělých účastníků – prokáže se potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem
Účastníkovi, který nesplní tyto podmínky, neumožníme účast na kroužku. SVČ Most testování nezajišťuje. Aktualizace 9. 5. 2021: Od čtvrtka 13. května 2021 je možnost testování v SVČ Most dvakrát týdně.

VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ Čestné prohlášení o neexistenci příznaků Covid 19 a o testování 

Zpět