Od 24. května 2021 obnoven provoz SVČ Most

Od 24. května 2021 obnoven provoz SVČ Most

19.05.2021

Od pondělí 24. května 2021 otevíráme většinu zájmových útvarů - kroužků v plném rozsahu. 

 • u skupin do 10 osob (včetně vedoucího) není nově třeba dokládat testování (ani náhradní doklad, tj. čestné prohlášení, očkování, prodělání Covid19)
 • u skupin nad 10 osob se nadále dokládá testování (alt. jiný dokument - viz níže), skupina má max. 50 200 osob ve vnitřním prostoru, max. 100 500 osob venku
 • nadále se v SVČ Most nosí respirátor (do 15 let příp. chirurgická rouška) a to i venku, ochranu dýchacích cest nemusí nosit děti do 2 let, dále osoby při cvičení/sportu, příp. osoby, kterých se týkají stanovené zdravotní výjimky; pro nošení roušek/respirátorů platí aktuální obecná pravidla (tj. ve společných prostorách je nošení roušek povinné, při výuce nikoli), platí i další opatření, např. dezinfekce rukou, sraz na určeném místě a čase, omezení vstupu rodičů a dalších osob do SVČ, zákaz vstupu s příznaky akutního respiračního onemocnění, zákaz využívání šaten a sprch
 • další organizační upřesnění sdělí členům kroužku jeho vedoucí
 • testování je nadále možné i v SVČ Most a to v pondělí a ve čtvrtek (15:00 - 17:00) -  informace k testování testování SVČ Most od 9. června 2021 nezajišťuje
Potřebné dokumenty (pro skupiny větší než 10 osob)
Účastník se prokáže, že
 1. absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo
 2. absolvoval nejdéle před 72 hodinami v uplynulých sedmi dnech POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem nebo
 3. má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látkyv případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů nebo aplikace první dávky očkovací látky uplynulo minimálně 22 dnů a maximálně 90 dnů, nebo od apliakce druhé dávky uplynulo minimálně 22 dnů a maximálně 9 měsíců (v případě dvoudávkového schématu) nebo aplice očkovací látky uplanulo nejméně 14 dnů a maximálně 9 měsíců (v případě jednodávkového schématu) nebo
 4. prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 180 dní
nebo
 1. doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami v uplynulých sedmi dnech test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem
 2. u dospělých účastníků – prokáže se potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval  nejdéle před 72 hodinami v uplynulých sedmi dnech test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem
VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ Čestné prohlášení o neexistenci příznaků Covid 19 a o testování 

Poslední aktualizace k 15. 6. 2021.

Zpět