Středisko volného času, Most, Albrechtická 414, příspěvková organizace

Technický klub - kroužky

Klub „malých“ informatiků

 • Určeno pro: děti od 4 do 6 let /maximálně 8 osob
 • Zaměření: kroužek zaměřený na rozvoj informatického myšlení předškolních dětí, které díky získaným kompetencím umožní dítěti rozvoj logického a algoritmického myšlení v konsekvenci moderních technologií a robotiky
 • Schůzka: úterý 15:00 – 17:00 hodin 
 • Kde: SVČ Most 
 • Vedoucí: RNDr. Jan Krejčí, Ph.D., Mgr. Lucie Podrápská, Mgr. Veronika Baštová 

Klub informatiky a robotiky

 • Určeno pro: děti od 6 do 12 let /maximálně 8 osob
 • Zaměření: kroužek zaměřený na rozvoj informatického myšlení pro děti z 1. stupně ZŠ, děti si v kroužku vyzkouší hravou formou základní algoritmické struktury a základy grafických programovacích technik s využitím robotických staveb
 • Schůzka: úterý 15:00 – 17:00 hodin 
 • Kde: SVČ Most 
 • Vedoucí: RNDr. Jan Krejčí, Ph.D., Mgr. Lucie Podrápská, Mgr. Veronika Baštová

Klub robotiky a algoritmizace

 • Určeno pro: děti od 12 let /maximálně 8 osob
 • Zaměření: kroužek zaměřený na hlubší algoritmizační techniky s využitím graficky programovatelných robotických stavebnic, děti si hravou formou osvojí důležité koncepty informatického myšlení, nedílnou součástí práce v kroužku je i rozvoj projekčních a konstrukčních kompetencí
 • Schůzka: úterý 17:00 – 19:00
 • hodin 
 • Kde: SVČ Most 
 • Vedoucí: RNDr. Jan Krejčí, Ph.D., Mgr. Lucie Podrápská, Mgr. Veronika Baštová

Klub moderních technologií

 • Určeno pro: mládež od 15 let /max. 8
 • Zaměření: návštěvníci kroužku budou moci díky vybavení nahlédnout do zákoutí jak hlubší informatiky, tak také například budou využívat virtuální či rozšířenou realitu, naučí se práci s 3D tiskárnou, rozšíří své znalosti a vědomosti v oblasti technického uvažování a konstrukce
 • Schůzka: úterý 17:00 – 19:00 hodin 
 • Kde: SVČ Most 
 • Vedoucí: RNDr. Jan Krejčí, Ph.D., Mgr. Lucie Podrápská, Mgr. Veronika Baštová

Klub „malé“ logiky

 • Určeno pro: děti od 4 do 11 let /max. 8
 • Zaměření: kroužek je zaměřen na rozvoj logického myšlení formou společenských a deskových her
 • Schůzka: pondělí 15:00 – 17:00 hodin 
 • Kde: SVČ Most 
 • Vedoucí: Ing. Daniela Kosinová 

Klub logiky

 • Určeno pro: děti od 12  do 19 let /max. 8
 • Zaměření: kroužek je zaměřen na rozvoj logického a matematického myšlení formou her a týmových aktivit
 • Schůzka: pondělí 17:00 – 19:00 hodin 
 • Kde: SVČ Most 
 • Vedoucí: Ing. Daniela Kosinová

Klub „malých“ řemesel

 • Určeno pro: děti od 6 do 11 let /max. 12
 • Zaměření: kroužek je zaměřen na rozvoj manuální zručnosti v technických a praktických dovednostech, kde se děti naučí vyrábět různé předměty ze dřeva a kovu, např. svícen, věšáček, krabičku apod. 
 • Schůzka: čtvrtek 15:00 – 17:00 hodin 
 • Kde: školní dílny v prostorách SPŠ a SOŠGS Most - budova B
 • Vedoucí: Jiří Tourek

Klub řemesel

 • Určeno pro: školní děti od 12 let /max.12
 • Zaměření: účastníci kroužku se seznámí se základem řemeslných prací v oboru zpracování KOVO- DŘEVO, seznámí se pod odborným vedením s broušením, frézováním, soustružením, svařováním, kováním a zámečnickými pracemi 
 • Schůzka: čtvrtek 17:00 – 19:00 hodin 
 • Kde: školní dílny v prostorách SPŠ a SOŠGS Most - budova B
 • Vedoucí: Jiří Tourek


 

kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,