Rozšířena nabídka Technického klubu

Rozšířena nabídka Technického klubu

Rozšířena nabídka Technického klubu

24.06.2021

Byla rozšířena nabídka kroužků Technického klubu SVČ Most. Všechny aktivity Technického klubu jsou plně hrazeny z projektu č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017377 "Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK" spolufinancovaného Evropskou unií.

Zpět