Technický klub

Od září 2020 startujeme tříletý projekt Ústeckého kraje, který je spolufinancovaný Evropskou unií. Díky projektu můžeme nabídnout našim stávajícím klientům nové aktivity, jakými jsou například kroužky robotiky, algoritmizace, logiky či praktických dílen. Pedagogický tým je posílen o pět nových pedagogů, kteří budou realizaci kroužků zajištovat. Nad rámec kroužků nabídneme také „Dny otevřených dveří“ přístupné široké veřejnosti.

TECHNICKÝ KLUB
v rámci Technického klubu budou probíhat zájmové kroužky, Otevřené dílny pro veřejnost a povinná výuka na školách, všechny tyto aktivity jsou plně hrazeny z projektu č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017377 "Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK"
 
Nabídka zájmových kroužků šk. rok 2020/2021 
 
Klub „malé“ logiky
Určeno pro: děti od 4 do 11 let /max. 8
Zaměření: kroužek je zaměřen na rozvoj logického myšlení formou společenských a deskových her
Schůzka: pondělí 15:00 – 17:00 hodin
Kde: SVČ Most
Vedoucí: Ing. Daniela Kosinová
 
Klub logiky
Určeno pro: děti od 12 let /max. 8
Zaměření: kroužek je zaměřen na rozvoj logického a matematického myšlení formou her a týmových aktivit
Schůzka: pondělí 17:00 – 19:00 hodin
Kde: SVČ Most
Vedoucí: Ing. Daniela Kosinová
 
Klub „malých“ řemesel
Určeno pro: děti od 6 do 11 let /max. 12
Zaměření: kroužek je zaměřen na rozvoj manuální zručnosti v technických a praktických dovednostech, kde se děti
naučí vyrábět různé předměty ze dřeva a kovu, např. svícen, věšáček, krabičku apod.
Schůzka: čtvrtek 15:00 – 17:00 hodin
Kde: školní dílny v prostorách SPŠ a SOŠGS Most - budova B
Vedoucí: Jiří Tourek
 
Klub řemesel
Určeno pro: školní děti od 12 let /max.12
Zaměření: účastníci kroužku se seznámí se základem řemeslných prací v oboru zpracování KOVO- DŘEVO, seznámí
se pod odborným vedením s broušením, frézováním, soustružením, svařováním, kováním a zámečnickými pracemi
Schůzka: čtvrtek 17:00 – 19:00 hodin
Kde: školní dílny v prostorách SPŠ a SOŠGS Most - budova B
Vedoucí: Jiří Tourek

Klub „malých“ informatiků          
Určeno pro: děti od 4 do 6 let /maximálně 8 osob
Zaměření: kroužek zaměřený na rozvoj informatického myšlení předškolních dětí, které díky získaným kompetencím umožní dítěti rozvoj logického a algoritmického myšlení v konsekvenci moderních technologií a robotiky
Schůzka: úterý 15:00 – 17:00 hodin
Kde: SVČ Most
Vedoucí: RNDr. Jan Krejčí, Ph.D., Mgr. Lucie Podrápská, Mgr. Veronika Baštová
 
Klub informatiky a robotiky        
Určeno pro: děti od 6 do 12 let /maximálně 8 osob
Zaměření: kroužek zaměřený na rozvoj informatického myšlení pro děti z 1. stupně ZŠ, děti si v kroužku vyzkouší hravou formou základní algoritmické struktury a základy grafických programovacích technik s využitím robotických staveb
Schůzka: úterý 15:00 – 17:00 hodin
Kde: SVČ Most
Vedoucí: RNDr. Jan Krejčí, Ph.D., Mgr. Lucie Podrápská, Mgr. Veronika Baštová
 
Klub robotiky a algoritmizace    
Určeno pro: děti od 12 let /maximálně 8 osob
Zaměření: kroužek zaměřený na hlubší algoritmizační techniky s využitím graficky programovatelných robotických stavebnic, děti si hravou formou osvojí důležité koncepty informatického myšlení, nedílnou součástí práce v kroužku je i rozvoj projekčních a konstrukčních kompetencí
Schůzka: úterý 17:00 – 19:00 hodin
Kde: SVČ Most
Vedoucí: RNDr. Jan Krejčí, Ph.D., Mgr. Lucie Podrápská, Mgr. Veronika Baštová
 
Klub moderních technologií       
Určeno pro: mládež od 15 let /max. 8
Zaměření: návštěvníci kroužku budou moci díky vybavení nahlédnout do zákoutí jak hlubší informatiky, tak také například budou využívat virtuální či rozšířenou realitu, naučí se práci s 3D tiskárnou, rozšíří své znalosti a vědomosti v oblasti technického uvažování a konstrukce
Schůzka: úterý 17:00 – 19:00 hodin
Kde: SVČ Most
Vedoucí: RNDr. Jan Krejčí, Ph.D., Mgr. Lucie Podrápská, Mgr. Veronika Baštová

On-line přihlašování do zájmových útvarů SVČ Most, včetně kroužků Technického klubu