Středisko volného času, Most, Albrechtická 414, příspěvková organizace

Hudební

HUDEBNÍ KROUŽKY

KLAVÍR Cena: 800,- Kč/šk.rok

 • Určeno pro: školní děti od 5 do 12 let
 • Zaměření: základní klavírní dovednosti a orientaci v notách, prstová cvičení, hraní písní také podle not. V případě většího zájmu bude rozdělenou do dvou věkových kategorií.
 • Schůzka: bude upřesněno v září
 • Vedoucí: Karolína Paterová

KYTARA I. Cena: 800,- Kč/šk.rok

 • Určeno pro: školní děti od 8 let
 • Zaměření: základy hry na kytaru, akordy, základy hudební nauky, vlastní nástroj
 • Schůzka: čtvrtek 16:00 - 17:00 hodin
 • Vedoucí: Bc. Lucie Dachová

KYTARA II. Cena: 800,- Kč/šk.rok

 • Určeno pro: školní děti od 8 let
 • Zaměření: základy hry na kytaru, akordy, základy hudební nauky, vlastní nástroj
 • Schůzka: čtvrtek 17:15 - 18:15 hodin
 • Vedoucí: Bc. Lucie Dachová

NOVINKA ZVONEČEK (sborové a sólové zpívání) Cena: 800,- Kč/šk.rok

 • Určeno pro: školní děti od 6 let
 • Zaměření: základy sborového a sólového zpěvu, dechová, hlasová, intonační průprava, rozvoj hlasových schopností
 • Schůzka: středa 15:45 – 16:45 hodin
 • Vedoucí: Mgr. Marta Sieberová

 

kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,