Organizace školního roku

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Spuštění on-line přihlašování do kroužků: od pondělí 1. 6. 2020
Zahájení zájmových kroužků: v týdnu od 14. 9. 2020
Podzimní prázdniny: od 29. 10 do 30. 10. 2020
Vánoční prázdniny: od 18. 12. 2020 do 4. 1. 2021
Jarní prázdniny okresu Most: od 8. 2. do 14. 2. 2021
Ukončení zájmových kroužků: v týdnu do 11. 6. 2021


PŘIHLAŠOVÁNÍ 

Pro všechny členy rodiny stačí jeden účet zaregistrovaný na jednu emailovou adresu. Zaregistrujte se vyplněním registračních údajů „REGISTRACE“, poté obdržíte potvrzující email, který zaktivuje váš přístup.

  • ON-LINE PŘIHLAŠOVÁNÍ NA KROUŽKY, TÁBORY A NA VYBRANÉ AKCE 
  • Přihlaste se do systému „PŘIHLÁŠENÍ“, zadejte svůj email a heslo; případně si vytvořte nový účet.
  • Po přihlášení do systému můžete zadat nové účastníky (všechny děti i vás, pokud chcete navštěvovat kroužek, akci nebo tábor SVČ),
  • V sekci „KROUŽKY“ si vyberte kroužek, do kterého chcete dítě přihlásit. Stejně tak fungují sekce „AKCE“ a „TÁBORY“. 
  • Vyberte položky: „platba na období“, „odchod domů“, „věková skupina“, atd. a přihlaste účastníka. Poté obdržíte na svůj email potvrzení o přihlášení účastníka, popřípadě informaci o obsazenosti. Přihláška je poté na vašem účtu a součástí přihlášky jsou informace o zpracování osobních údajů a vyjádření (ne)souhlasu s jejich zpracováním.
  • Podepsanou přihlášku a „souhlas“ odevzdáte v recepci SVČ Most.
  • Provedení platby: na účet 43-7211040207/0100 a to do 15 pracovních dnů od přihlášení u kroužků (u akcí a táborů jsou platební údaje specifikovány), nejpozději však do 20. října 2020. Variabilní symbol je uveden spolu s platebními údaji na přihlášce. Při pololetní platbě je první platba provedena nejpozději do 20. října 2020. Druhé pololetí je nutné uhradit do 28. února 2021.
  • Odhlášení z kroužku – dítě je na kroužek přihlášeno na celý školní rok, pokud chcete dítě z kroužku odhlásit jen nutné písemně nebo osobně informovat vedoucího kroužku.
Samozřejmě je možné se na kroužky, tábory a akce přihlašovat i v recepci SVČ.