Mateřské centrum

  
Mateřské centrum při SVČ Most je starší než samo SVČ, bylo založeno ještě v Centru volného času. Navštěvují nás zejména děti do tří let s maminkami a tatínky, centrum je však otevřeno i předškoláčkům či prarodičům. Najdete u nás hernu, využíváme i tělocvičnu a další prostory SVČ. Naším posláním je vytvářet příjemné prostředí pro vzájemné setkávání rodičů a dětí a výměnu zkušeností mezi rodiči. Ukazujeme různé možnosti, jak trávit čas s dítětem aktivně a umožňujeme tím rodičům odreagovat se od péče o dítě a domácnost. Můžeme rodičům poradit, zjistit informace a kontakty na odborná pracoviště. Chceme posilovat hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů a vytvářet předpoklady pro začátek předškolního vzdělávání dítěte.

Naším cílem je …
 • poskytovat služby rodičům pečujícím o dítě před nástupem do MŠ,
 • podporovat aktivní trávení volného času rodičů s dětmi,
 • poskytovat veřejný prostor pro setkávání rodičů a dětí,
 • organizovat programy a jednorázové aktivity pro děti a rodiče,
 • rozvíjet osobnost dítěte, spontánní činnost i fantazii a hravost dítěte,
 • umožnit dětem navazování sociálních vztahů a rozvíjet schopnost komunikace nabídnout rodinám zajímavé činnosti.
Co nabízíme:
 • útulné, přátelské a otevřené prostředí
 • možnost strávit u nás čas dle nálady
 • výběr programů pro děti a rodiče
 • inspiraci pro vlastní aktivity
 • možnost něco se naučit
 • aktivní zapojení celé rodiny
 • nezávazné popovídání s ostatními rodiči a pedagogy
 • zajímavé akce pro rodiny s dětmi
 • pronajmutí prostor pro narozeninovou oslavu dítěte s programem a pedagogickým doprovodem

OTEVÍRACÍ DOBA A VSTUPNÉ

Herna je v provozu od září do června, mimo období školních prázdnin.
 • DOPOLEDNÍ HERNA - pondělí až pátek od 9:00 do 12:00 hodin
 • ODPOLEDNÍ HERNA - pondělí až čtvrtek od 15:00 do 18:00 hodin
VSTUPNÉ:
 • jednorázové 30,- Kč / rodina
 • PERMANENTKA 12 vstupů 300,- Kč
 • VSTUPNÉ PRO SOUROZENCE DĚTÍ NA KROUŽKU - jednorázové 10,- Kč (pouze odpolední herna)

KROUŽKY

Přehled všech kroužků, včetně kroužků pro nejmenší najdete v přehledu kroužků.
  

NAROZENINOVÉ OSLAVY PRO DĚTI

Organizace narozeninových oslav je dočasně pozastavena.  
 

NEPRAVIDELNÉ AKTIVITY

V průběhu roku jsou do programu mateřského centra zařazovány vzdělávací semináře, tematická focení, kreativní tvoření, karnevaly, bazárky a další akce pro děti a rodiče. 
 

DALŠÍ INFORMACE

 • v případě akce neprobíhá pravidelný program
 • prosíme všechny, aby dodržovali provozní řád a pravidla MC
 • KE KONZUMACI JAKÝCHKOLIV NÁPOJŮ A JÍDLA JE URČEN POUZE JÍDELNÍ KOUTEK!!! Nepodávejte svým ratolestem jídlo ani nápoje na koberci v herně, v sále, na chodbách ani v tělocvičně!
 • v MC není možné si půjčit, ani koupit návleky, noste si vlastní přezutí

KONTAKT