Středisko volného času, Most, Albrechtická 414, příspěvková organizace

Zahajujeme

Vážení přátelé, milí účastníci našich zájmových kroužků,

od pondělí 11. května 2020 můžeme znovu otevřít kroužky v SVČ, samozřejmě za zpřísněných hygienických podmínek a v upraveném režimu dle pokynů MŠMT (viz http://www.msmt.cz/file/52778/).

Vzhledem k zpřísněným hygienickým podmínkám a maximálnímu počtu 15 účastníků ve skupině nebudou otevřeny sportovní, pohybové, taneční, aerobní a některé další kroužky. Kroužky, které se otevřou budou fungovat ve zpřísněném režimu.

Všem účastníkům budeme posílat email, který si pečlivě přečtěte a napište nám, zda budete vy nebo v případě zákonných zástupců vaše dcera /váš syn na kroužek docházet. Účast není vhodná pro osoby s rizikovými faktory – najdete i v čestném prohlášení. Informace o účasti je pro nás důležitá, abychom se mohli připravit na počty účastníků, přijmout opatření a co nejvíce zamezit potkávání se na chodbách střediska.

Příchody a odchody na kroužky budou časově upraveny a rozděleny do tří vchodů:

  • 1) hlavní vchod
  • 2) ze dvora vchod do budovy A vlevo
  • 3) ze dvora vchod do budovy B vpravo.

PŘÍSNÝ ZÁKAZ VJEZDU AUTEM DO DVORA!

Den a čas kroužku je zachován, je ale důležité dodržovat čas příchodu ke správnému vchodu SVČ.

Účastníky si bude vyzvedávat pedagog před určeným vchodem do SVČ v upřesněném čase. Rodiče nebudou moci do střediska vstupovat (vstup bude umožněn pouze účastníkům kroužků).

Podmínky pro účast v zájmových kroužcích:

  • při prvním příchodu na kroužek bude nutné odevzdat vyplněný formulář = „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ“ – viz příloha. Bez odevzdání tohoto formuláře nebude dovoleno se kroužku účastnit! Formulář můžete vyplnit i předem, oskenovat a zaslat na e-mail uvedený v informačním dopise (obdržíte potvrzení o přijetí!). UVEĎTE DO MAILU NÁZEV KROUŽKU!!!
  • účastníci musí mít s sebou povinně roušku a také sáček na uložení roušky
  • před vstupem do SVČ si umyjí ruce dezinfekcí, v rámci budovy se pohybují pouze s pedagogem a pohyb je minimalizován
  • WC k dispozici budou, ale nebudou fungovat šatny (účastníci budou převlečeni a budou mít s sebou pouze vhodné přezůvky)
  • z důvodů minimalizace používání předmětů v SVČ vám pedagogové upřesní i pomůcky, které budou nutné (např. vlastní psací potřeby…)
  • Nedávejte dětem na kroužky svačiny!

I přes tyto komplikace se na vás už velmi těšíme. Váš kolektiv SVČ Most .

Poměrná část platby za druhé pololetí 2019/20 bude všem účastníkům vracena. O vrácení peněz požádejte mailem paní ekonomku Janu Bláhovou (blahova@svc-most.cz) nejpozději do 31. srpna 2020 a do mailu uveďte:

Jméno a příjmení dítěte,

název kroužku,

číslo účtu, kam chcete peníze zaslat.

DANUŠE LÍSKOVCOVÁ
ředitelka 
mob.: 603 565 150
e-mail: reditelka@svc-most.cz 

Příloha čestné prohlášení
Ochrana zdraví SVČ

 

 

kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,