Středisko volného času, Most, Albrechtická 414, příspěvková organizace

Kdo jsme

Středisko volného času, Most, Albrechtická 414, příspěvková organizace (dále jen SVČ Most) je školské zařízení pro zájmové vzdělávání podle § 118 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

SVČ Most bylo zřízeno statutárním městem Most jako příspěvková organizace, která je zařazená v síti škol.

SVČ Most zabezpečuje zájmovou, kulturní, sportovní a vzdělávací činnost pro všechny věkové kategorie. Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání blíže specifikuje jednotlivé formy zájmového vzdělávání (příležitostná a pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost, táborová a rekreační činnost, individuální práce s dětmi, žáky či studenty). Organizuje akce netradičního a zábavného charakteru pro veřejnost a spolupracuje se zřizovatelem na kulturních, společenských a sportovních akcích města Mostu. Má celoroční provoz.

SVČ Most sídlí v Mostě, v ulici Albrechtická 414 v budově bývalé základní školy. Zařízení je umístěno v dostupné lokalitě, a to jak pěšky z centra města (cca 30 min. z 1. náměstí) a nebo využitím městské hromadné dopravy (tramvaj č. 1, 2 a 4 a autobus č. 17 – zastávka Dopravní podnik).

Vzniklo sloučením dvou organizací Centra volného času (dále CVČ), Most, Maršála Rybalka 1020, které bylo zřízeno jako příspěvková organizace města Mostu v roce 1990 a Domu dětí a mládeže (dále DDM), Most, Okružní 1235, příspěvková organizace Krajského úřadu Ústeckého kraje. DDM Most byl otevřen v prosinci 1951 jako jeden z prvních Domů pionýrů a mládeže v republice pro rekreační oddech dětí a zájmovou činnost. 

CVČ Most ukončilo svoji činnost 31. srpna 2010. DDM Most ukončilo svoji činnost 31. prosince 2010. Nově vzniklá organizace Středisko volného času v Mostě začala fungovat od 1.9.2010.

kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,