Středisko volného času, Most, Albrechtická 414, příspěvková organizace

Předškoláci

PŘEDŠKOLÁCI

AEROBIK – Broučci Cena: 1.000,- Kč/šk.rok

 • Určeno pro: předškolní děti 2015 – 2014 - 2013
 • Zaměření: nesoutěžní tým, hravou formou nácvik základních prvků aerobiku s tanečními prvky, pohybové a rytmické hry, rozvoj pohybové všestrannosti a flexibility
 • Schůzka: úterý 16:15 - 17:15 hodin
 • Vedoucí: Jana Bláhová / Jitka Bláhová

ANGLIČTINA pro předškoláky začátečníky I. Cena: 800,- Kč/šk.rok

 • Určeno pro: předškolní děti od 4 let (nováčci)
 • Zaměření: pomocí písniček, říkanek, cvičení a her se seznamujeme s novým jazykem
 • Schůzka: úterý 15:00 - 15:45 hodin
 • Vedoucí: Mgr. Veronika Bleyerová

ANGLIČTINA pro předškoláky pokračující II.A Cena: 800,- Kč/šk.rok

 • Určeno pro: předškolní děti od 5 let, pokračující kroužek předškoláků
 • Zaměření: navázání a prohlubování jazykových znalostí – učení hrou
 • Schůzka: čtvrtek 15:00 - 15:45 hodin
 • Vedoucí: Mgr. Veronika Bleyerová

ANGLIČTINA pro předškoláky pokračující II.B Cena: 800,- Kč/šk.rok

 • Určeno pro: předškolní děti od 5 let, pokračující kroužek předškoláků
 • Zaměření: navázání a prohlubování jazykových znalostí – učení hrou
 • Schůzka: bude upřesněno
 • Vedoucí: Natálie Prejzová

CVIČENÍ RODIČŮ A DĚTÍ Cena: 800,- Kč/šk.rok

 • Určeno pro:děti od 2 do 5 let
 • Zaměření: všestranný pohybový rozvoj, koordinace těla, držení těla, trénink správných návyků, radost z pohybu dětí i rodičů, jednoduché hry a soutěže
 • Schůzka: středa 16:00 – 17:00 hodin
 • Vedoucí: Markéta Pulgrová

DUHOVÉ HRANÍ NOVINKA Cena: 800,- Kč/šk.rok

 • Určeno pro: děti od 2 do 4 let a jejich rodiče v rámci dopolední herny v MC
 • Zaměření: hry a cvičení pro děti a rodiče se zaměřením na hrubou a jemnou motoriku, rozvoj řeči, pohybové dovednosti, smyslové vnímání, socializaci ve skupině vrstevníků
 • Schůzka: středa 10:00 – 10:45 hodin
 • Vedoucí: Kateřina Betáková / Tereza Neburková

PASTELKY NOVINKA Cena: 800,- Kč/šk.rok

 • Určeno pro: předškolní děti před nástupem do 1. třídy, děti s odkladem
 • Zaměření: kroužek pro zvládnutí nároků 1. třídy – rozvoj motoriky a grafomotoriky, hry na myšlení, paměť, pozornost, schopnost soustředit se, předpočetní představy, orientace v prostoru, hry a kreativní činnosti pro dětský rozvoj
 • Schůzka: středa 16:00 – 17:00 hodin
 • Vedoucí: Ing. Viera Kohoutová

ŠIKOVNÁ KOŤATA – výtvarný kroužek Cena: 800,- Kč/šk.rok

 • Určeno pro: děti od 5 do 9 let
 • Zaměření: program je rozdělen dle ročních období a v každém období se věnujeme různým druhům materiálů a technik, děti si vyzkouší práci s přírodními materiály, malujeme nejenom výtvarnými pomůckami, ale také prsty, malujeme v klubovně i venku
 • Schůzka: pondělí 16:00 - 17:30 hodin
 • Vedoucí: Zuzana Vítková
  kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,